NEZÁKONNÉ EXEKUCE 

Zdarma zastavíme nezákonné exekuce

Exekuce od společností Home Credit a.s., KB, Český Triangl, Profi Credit, Profi Debet, CETELEM / BNP Paribas Personal Finance/,  AB 4 B.V., AB 5 B.V., PPF, Tommi Stachi, Fin Pomoc, Essox, Smart, Barlog, CAC leasing a dalších firem, které jsou vedeny v rozporu se zákonem. Soudy nařizovaly exekuce na základě neplatných exekučních titulů - rozhodčích nálezů, vydávaných za obcházení zákona. Takové exekuce jsou už od roku 2011 nezákonné a musí být zastavené. 

Důvody pro zastavení exekuce

rozhodčí doložky - rozhodčí nálezy, notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, vysoké smluvní pokuty a úroky atd.                               

Po zastavení exekuce se dluh sníží o náklady, smluvní pokuty a vysoké úroky. Zbývající dluh může být promlčený /exekuce nařízené do roku 2015/. V některých případech bylo v exekuci vymoženo víc peněz, než byla původní půjčená částka a zákonný úrok. Po zastavení exekuce má dlužník právo na vrácení zbylého vymoženého plnění. 

V případě protiprávních exekucí, oprávněný a exekutor, pokračují v bezdůvodném vymáhání, ačkoliv si musí být vědomi toho, že jednají v rozporu se zákonem. Exekuce nařízené v rozporu se zákonem musí být zastavené i bez návrhu povinného. Soudy však žádné exekuce nezastavují. Pokud povinný sám nepodá návrh na zastavení exekuce, exekuce pokračuje a exekutor a oprávněný se beztrestně obohacují na povinných.

Zastavíme  exekuce už dříve ukončené  

Pokud byla exekuce nařízena v rozporu se zákonem, musí být znovu zastavena, bez ohledu na to, že byla exekutorem nebo soudem ukončena, protože dlužník vše zaplatil. Novým zastavením již jednou ukončené exekuce, je vymožené plnění bezdůvodným obohacením oprávněného a musí vám být vráceno. Stejně tak peníze za prodanou nemovitost v dražbě. 

Postup při zastavení exekuce

Vyhodnocení možnosti a způsobu zastavení exekuce - viz. důvody pro zastavení exekuce.                                                             Pokud je možné exekuci zastavit, posílá se žádost o zastavení exekuce k exekutorovi. Když exekutor nevyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů, postoupí věc exekučnímu soudu. Soud usnesením exekuci zastaví. Zastavení exekuce soudem může trvat i několik měsíců. Proto se společně s návrhem na zastavení exekuce posílá i návrh na její odložení, do doby než bude zastavena. O odložení exekuce musí exekutor rozhodnout do 7 dnů. pokud nerozhodne, předá věc soudu, který musí rozhodnout do 15 dnů. Podáním návrhu (doručením exekutorovi) na odklad exekuce, exekutor nesmí nic konat. Znamená to, že jakmile exekutor obdrží návrh na odklad a zastavení exekuce, nesmí vydávat žádné další příkazy, žádné další návštěvy, telefonáty, pokud byla nařízena dražba nemovitosti, musí být zrušena. Exekutor skončil.                                     Zastavením exekuce dluh nezaniká, je ale snížen o různé náklady a smluvní pokuty. V některých případech je ale dluh zcela promlčený. 


                    

Rychlé prověření exekuce

Exekuce, které mohou být zastavené

Po vyplnění a odeslání základních informací, vám bude obratem sděleno, jestli je možné vaši exekuci zastavit 

Kdo na vás podal exekuci:  kdo vám půjčil peníze: Home Credit, Profi Credit, CETELEM, .............

Exekutor:                                jméno exekutora, který vede exekuci

Exekuční příkaz:                  exekuční příkaz, kterým exekutor zahájil exekuci, (pověření exekutora soudem), ...... 

Požadované údaje pošlete na email: antboucek@gmail.com, obratem obdržíte informace o možnosti zastavení vaší exekuce a dalšího postupu.